Тодорхойлох цэг: Такахаши Кимико

Видео
Khaliunblr27@gmail.com
2021-04-08 15:22:33
Такахаши Кимико нь 1998 онд Монгол улсад ирснээсээ хойш хөгжлийн бэрхшээлтэй болон дауны өвчтэй хүүхдэд сургуулийн өмнөх боловсрол олгож, цэцэрлэг сургуульд хамрагдах боломжийг нээж өгч байна. Зөвхөн хүүхдүүд төдийгүй эцэг эх, багш нарт тусгай хэрэгцээт хүүхдүүдтэй харилцах, ажиллах ур чадвар арга барилыг эзэмшүүлдэг билээ.
Холбоотой мэдээ